Skip to content

Webbsidan är under konstruktion!

Flygheds Tak AB grundades 2018. Vi är 4 delägare Jesper Flyghed, Danoosh Thomsen, Philip Frank och Emelie Persson. De tre förstnämnda kommer tidigare från några av de större takfirmorna i Stockholm. Emelie Persson äger också Björn Perssons Plåtslageri AB (varit verksamma sedan 1988). Tanken med Flygheds Tak AB var initialt att vi skulle ta oss an projekt som Björn Perssons Plåtslageri inte utför (främst tätskikt/sedum men även betongtak/tegeltak). Utöver Björn Perssons plåtslageri AB har vi flera stora beställare som vi arbetar kontinuerligt med. Under 2019 utförde vi över 200 projekt. Vi är utbildade och auktoriserade via både Icopal och TÄTSKIKSTAGRANTIER I NORDEN och kan därför tryggt lämna 15 års garanti på utförda takentreprenader.

Besöksadress & Plåtslageri: Vretensborgsvägen 10-12, 126 30 HÄGERSTEN